Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. 
Jednym z tych działań jest realizacja projektu pn.: 

,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

PRZELEWY NA KONTA
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w dniach:

 • 20 styczeń 2015 r.

 • 20 luty 2015 r.

 • 20 marzec 2015 r.

 • 20 kwiecień 2015 r.

 • 20 maj 2015 r.

 • 19 czerwiec 2015 r.

 • 20 lipiec 2015 r.

 • 20 sierpień 2015 r.

 • 18 wrzesień 2015 r.

 • 20 październik 2015 r.

 • 20 listopad 2015 r.

 • 18 grudzień 2015 r.

Terminy wypłat
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego