Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. 
Jednym z tych działań jest realizacja projektu pn.: ,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Świadczenia przekazywane na KONTA BANKOWE W 2017 r.
przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
będą realizowane:

 • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – do 15 dnia każdego miesiąca

 • ŚWIADCZENIA RODZINNE – do 20 dnia każdego miesiąca

 • ZASIŁKI STAŁE – do 20 dnia każdego miesiąca

Terminy wypłat

HARMONOGRAM
PRZEKAZYWANIA NA KONTA BANKOWE 
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2017r. 
PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĄCHOCKU

 • 13 styczeń 2017 r.

 • 15 luty 2017 r.

 • 15 marzec 2017 r.

 • 13 kwiecień 2017 r.

 • 15 maj 2017 r.

 • 15 czerwiec 2017 r.

 • 14 lipiec 2017 r.

 • 14 sierpień 2017 r.

 • 15 wrzesień 2017 r.

 • 13 październik 2017 r.

 • 15 listopad 2017 r.

 • 15 grudzień 2017 r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego