Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. Jednym z tych działań jest realizacja projektu ,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Ośrodek realizować będzie również zadania ujęte w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r."
, który ma na celu ochronę osób i rodzin przed skutkami nadużywania alkoholu, narkotyków i przemocy.

W dalszym ciągu Ośrodek będzie podejmował działania w kierunku polepszenia własnej bazy lokalowej.

PRZELEWY NA KONTA
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w dniach:

 • 20 styczeń 2014 r.

 • 20 luty 2014 r.

 • 20 marzec 2014 r.

 • 18 kwiecień 2014 r.

 • 20 maj 2014 r.

 • 20 czerwiec 2014 r.

 • 18 lipiec 2014 r.

 • 20 sierpień 2014 r.

 • 19 wrzesień 2014 r.

 • 20 październik 2014 r.

 • 20 listopad 2014 r.

 • 19 grudzień 2014 r.

Terminy wypłat
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego