Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. Jednym z tych działań jest realizacja projektu ,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Ośrodek realizować będzie również zadania ujęte w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r."
, który ma na celu ochronę osób i rodzin przed skutkami nadużywania alkoholu, narkotyków i przemocy.

W dalszym ciągu Ośrodek będzie podejmował działania w kierunku polepszenia własnej bazy lokalowej.

PRZELEWY NA KONTA
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w dniach:

 • 20 styczeń 2014 r.

 • 20 luty 2014 r.

 • 20 marzec 2014 r.

 • 18 kwiecień 2014 r.

 • 20 maj 2014 r.

 • 20 czerwiec 2014 r.

 • 18 lipiec 2014 r.

 • 20 sierpień 2014 r.

 • 19 wrzesień 2014 r.

 • 20 październik 2014 r.

 • 20 listopad 2014 r.

 • 19 grudzień 2014 r.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenia

26 sierpnia 2014r.

OGŁOSZENIE
Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne
 

26 sierpnia 2014r.

OGŁOSZENIE
Stypendia socjalne
 

14 lipca 2014r.

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - sondaż rynku
Nr MGOPS 01/2014
 

14 lipca 2014r.
Zapytanie ofertowe
MGOPS 01/2014 (Asystent
)
 
01 lipca 2014r.

Informacja dotycząca
Karty Dużej Rodziny
 

23 czerwca 2014r.

Rozstrzygnięcie postępowania sondażowego nr
MGOPS-POKL.04/2014
 

05 czerwca 2014r.

Sondaż rynku Nr
MGOPS-POKL.04/2014  

02 czerwca 2014r.

I N F O R M A C J A
dla osoby, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.
 

19 maja 2014r.

Rozstrzygnięcie postępowania sondażowego nr MGOPS-POKL.03/2014 

08 maja 2014r.

Sondaż rynku Nr
MGOPS-POKL.03/2014  

24 kwietnia 2014r.

Rozstrzygnięcie
Sondaż rynku Nr
MGOPS-POKL.02/2014  

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego