Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. Jednym z tych działań jest realizacja projektu ,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Ośrodek realizować będzie również zadania ujęte w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r."
, który ma na celu ochronę osób i rodzin przed skutkami nadużywania alkoholu, narkotyków i przemocy.

W dalszym ciągu Ośrodek będzie podejmował działania w kierunku polepszenia własnej bazy lokalowej.

Ogłoszenia

11 kwietnia 2014r.

Sondaż rynku Nr
MGOPS-POKL.02/2014

 11 kwietnia 2014r.

Sondaż rynku Nr
MGOPS-POKL.01/2014

 08 lipca 2013r.


Ogłoszenie 263746-2013
Usługi szkoleniowe

>>przejdź do strony<<

 05 czerwca 2013r.


 28 lutego 2013r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pobierz *.pdf

  28 czerwca 2012r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH
numer postępowania: MGOPS - ZP 1/2012
pobierz *.pdf

  15 czerwca 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia: 204608 - 2012
>>pobierz spakowany SIWZ z załącznikami<<

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego