Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

HARMONOGRAM
PRZEKAZYWANIA NA KONTA BANKOWE 
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ W 2016r. 
PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĄCHOCKU
 • 18 październik 2016 r.

 • 18 listopad 2016 r.

 • 16 grudzień 2016 r.

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. 
Jednym z tych działań jest realizacja projektu pn.: ,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Terminy wypłat

HARMONOGRAM
PRZEKAZYWANIA NA KONTA BANKOWE 
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
W 2016r. 
PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĄCHOCKU

 • 20 styczeń 2016 r.
 • 19 luty 2016 r.

 • 18 marzec 2016 r.

 • 20 kwiecień 2016 r.

 • 20 maj 2016 r.

 • 20 czerwiec 2016 r.

 • 20 lipiec 2016 r.

 • 19 sierpień 2016 r.

 • 20 wrzesień 2016 r.

 • 20 październik 2016 r.

 • 25 listopad 2016 r.

 • 16 grudzień 2016 r.

HARMONOGRAM
PRZEKAZYWANIA NA KONTA BANKOWE 
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2016r. 
PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĄCHOCKU

 • 14 styczeń 2016 r.

 • 15 luty 2016 r.

 • 15 marzec 2016 r.

 • 15 kwiecień 2016 r.

 • 15 maj 2016 r.

 • 15 czerwiec 2016 r.

 • 15 lipiec 2016 r.

 • 16 sierpień 2016 r.

 • 15 wrzesień 2016 r.

 • 14 październik 2016 r.

 • 15 listopad 2016 r.

 • 15 grudzień 2016 r.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego