Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. 
Jednym z tych działań jest realizacja projektu pn.: ,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Świadczenia przekazywane na KONTA BANKOWE W 2018 r.
przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
będą realizowane:

  • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – do 15 dnia każdego miesiąca

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE – do 20 dnia każdego miesiąca

  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – do 15 dnia każdego miesiąca

  • ZASIŁKI STAŁE – do 20 dnia każdego miesiąca

Terminy wypłat
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego